Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Integratieproject HIB

Studiegidsnr:2203TEWMHB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Jan Verelst
Dieter Van Nuffel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In groepen van 3 tot 4 studenten wordt een beleidsinformaticaproject in de praktijk uitgevoerd.  Tijdens het project vormen alle groepen een overkoepelend team dat een specifieke opdracht zal uitvoeren, waardoor de studenten in teamverband met elkaar zullen moeten werken. Afhankelijk van het specifieke project worden verschillende doelstellingen geformuleerd, die de succesfactoren van het project zullen beschrijven. Verder worden studenten zowel door interne als externe begeleiders aangestuurd.