EU-milieubeleid

Studiegidsnr:2204MDOEMB
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Bursens
Ilse Loots

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak is een introductie op het milieubeleid van de Europese Unie. Het verschaft inzicht in de historiek en de inhoud van het Europese milieubeleid, geeft een overzicht van de volledige Europese beleidscyclus, met inbegrip van de nationale componenten en bevat een introductie over het opzoeken en hanteren van Europese informatiebronnen. Centraal staat het toepassen van de kennis op een casestudie uit het Europees milieubeleid door middel van het schrijven en het verdedigen van een paper.