I-Computer Graphics

Studiegidsnr:2205FTICGR
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Hellinckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak computer graphics leert de student een grafische 3D engine bouwen gebruik makend van het raytracing principe. Naast de praktische implementatie van een dergelijke engine worden binnen dit vak de verschillende theoretische concepten belicht die noodzakelijk zijn om een dergelijke engine te bouwen:

  • Introduction to Computer Graphics
  •  Vector Tools for Graphic
  •  Transformation of Objects
  •  Three-Dimensional Viewing
  •  Rendering Faces for Visual Realism
  • Color Theory
  •  Ray Tracing