Milieueffectrapportage

Studiegidsnr:2205MDOMER
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Quirin Vyvey

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het instrument milieu-effectrapportage heeft in Vlaanderen reeds een 15-tal jaar ervaring achter de rug. Deze ervaring is vooral gekoppeld aan concrete projecten, maar de afgelopen jaren werd tevens geëxperimenteerd met het gebruik van het instrument in plannen. De efficiëntie van de milieu-effectrapportage als preventief instrument voor het milieubeleid zal vooral verbeteren wanneer milieu-aspecten zo vroeg mogelijk in de besluitvorming worden geïntegreerd, dus reeds bij het opmaken van plannen en programma's. Dit tweede deel van de cursus Milieu-effectrapportage legt vooral de nadruk op de praktijkervaring in Vlaanderen en het toepassen van methoden voor het voorspellen en beoordelen van milieueffecten in het MER en het gebruik van de resultaten ervan in de besluitvorming (zowel in plannen als vergunningen). De, in MER 1, opgedane kennis zal worden toegepast door een verdere uitdieping van het milieuvraagstuk waarvan de student een DPSIR-analyse heeft gemaakt in het vak "Geïntegreerde casus milieuvraagstukken". Dat wil zeggen dat de verzamelde informatie aangevuld moet worden en dat het geheel gekaderd zal worden binnen de aanpak van een strategische milieueffectrapportage. Aan de hand van deze casussen worden de mogelijkheden van het instrument milieueffectrapportage geëvalueerd, zowel op procedureel als methodologisch vlak, naargelang de inhoud van de geïntegreerde casus