Global Change

Studiegidsnr:2206MDOGCH
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Filip Meysman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Het vak ‘Global Change’ gaat over de globale veranderingen of aanpassingen van sommige fundamentele eigenschappen van het ecosysteem aarde, voornamelijk onder invloed van menselijke activiteiten. Het belang van een brede multidisciplinariteit in dit onderzoek wordt benadrukt. Omwille van de verscheidenheid van diverse globale veranderingen, worden diverse aspecten door diverse lesgevers en sprekers voorgesteld, allen experten in hun domein. Volgende aspecten van globale veranderingen komen aan bod: klimaatverandering, biodiversiteit, de ozonproblematiek in al zijn facetten, landschapsecologie en global change, terrestrische ecosystemen en de globale koolstofcyclus, invasieve soorten, klimaatscepticisme.