I-Prototyping

Studiegidsnr:2207FTIPRO
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Simon Sleutel
Eric Paillet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

3D printing:
• Technieken: overzicht, beperkingen en voordelen van de verschillende technieken
• FDM (Fused Deposition Modelling) in detail: 
     o Materiaaltypes en eigenschappen
     o Werkingsprincipe van de extruder
     o Technieken om de kwaliteit van een FDM geprint object te garanderen
• OpenSCAD 3D modelling software

Lasercutten:
    o Werkingsprincipe
    o Technieken/mogelijkheden


PCB design: 
   o Ontwerpsoftware (Eagle)
   o Component keuze 
   o Soldeertechnieken 
   o Van idee tot PCB ( component keuze,…)

Project: ontwerp van een apparaat waarbij de verschillende technieken aan bod komen.