Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

I-Bedrijfsstage

Studiegidsnr:2208FTIBST
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Lesgever(s)Koen Lostrie
Paul De Meulenaere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De inhoud van de stage wordt samen met het bedrijf vastgelegd.

De student dient voorafgaand aan de stage een document in waarin volgende zaken beschreven staan:

  • Binnen welke bedrijfscontext of  bedrijfsproblematiek wordt er gewerkt?
  • Wat zijn de concrete doelstellingen?
    • Dit kan resultaatgericht zijn maar ook kennisgericht
  • Waarom is dit belangrijk voor een startende medewerker van dit bedrijf?

Na afloop maakt de student maakt een schriftelijk verslag en geeft mondelinge toelichting.