Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

I-Bedrijfsopleiding

Studiegidsnr:2209FTIBOP
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Lesgever(s)Koen Lostrie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student volgt de bedrijfsopleiding. De nodige informatie hierover is ter beschikking bij het bedrijf.

Na afloop legt de student een examen af omtrent de gevolgde opleiding.