I-Chemische procesregeling

Studiegidsnr:2212FTICPR
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jonas Hereijgers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

• Laplacetransformaties (herhaling cursus wiskunde)
• Wiskundige hulpmiddelen en definities (afwijkingsveranderlijken, transferfunctie, lineariseren)
• Blokschema en gesloten-keten transferfuncties
• Lineaire open-ketensystemen (integrerend; 1ste, 2de- en hogere orde; zuivere voortplantingstijd)
• Dynamisch gedrag en stabiliteit van teruggekoppeld geregelde systemen