Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Bedrijfsinterne milieuzorg en milieuzorgsystemen

Studiegidsnr:2212MDOMMT
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Hildegard Deweerdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het onstaan en de evolutie van bedrijfsmilieuzorg in wetenschap en praktijk, in België, elders in Europa . Kernbegrippen: stakeholder benadering van de onderneming, milieuattitude van managers en ondernemingen, de ontwikkeling van de verschillende methoden, systemen en technieken voor bedrijfsmilieuzorg. De opstap naar duurzaam ondernemen via milieuzorgsystemen.

De ontwikkeling van het Vlaams beleid rond bedrijfsinterne milieuzorg in de voorbije jaren heeft, met nadere uitwerking van de decretale invulling; hierbij zullen ondermeer de figuur van de milieucoördinator, het milieujaarverslag en de communicatieverplichtingen aan bod komen. Ook actuele thema’s met gevolgen voor de bedrijfsinterne milieuzorg, zoals de klimaat- en energieproblematiek, circulaire economie komen aan bod. Tevens worden een aantal relevante onderwerpen in het kader van bedrijfsinterne milieuzorg kort gesitueerd: milieucommunicatie, aansprakelijkheid, verzekeringsaspecten, steunmaatregelen en subsidies,…

Veel aandacht zal besteed worden aan milieuzorgstemen: de historiek en 'het wat en waarom' van milieuzorgstemen, en specifiek de ISO 14.001 norm zelf, alsook de EMAS-Verordening, naar historiek en overeenkomsten/verschillen met ISO 14.001.

Bij dit alles zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van praktijkvoorbeelden.

Daarnaast krijgen de studenten kleinere bedrijfscase waarin ze  deelaspcten van het milieumanagement van concrete bedrijven dienen te analyseren.  Op het examen komt er een  grotere bedrijfscase.