Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

I-Masterproef

Studiegidsnr:2217FTIMAP
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:26
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Maarten Weyn
Ben Bellekens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In I-Masterproef worden de studenten voorbereid op II-Masterproef, waar zij onderzoek zullen uitwerken, implementeren en presenteren. De verschillende componenten van academisch onderzoek worden toegelicht en getoetst aan de hand van een opdracht waarover de student een survey-paper zal schrijven. Hier zal dieper ingegaan worden op aspecten zoals het opstellen van onderzoeksvragen, planning en doelstellingen. Om de survey-paper volgens de regels van de kunst te kunnen schrijven krijgen de studenten een cursus ‘Academic writing’ van Linguapolis.
Ook zullen de studenten tijdens deze cursus drie bedrijfsbezoeken afleggen.
Er worden gastlessen georganiseerd over presenteren en intellectueel eigendomsrecht.