Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Economische aspecten van veiligheid

Studiegidsnr:2250FSWEAV
Vakgebied:Veiligheidswetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Diana De Graeve

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De economische redenering met betrekking tot het bepalen van een optimaal veiligheidsniveau;

Besliskundige technieken voor beslissingen onder onzekerheid en risico; beslisbomen, verwachte waarde en verwachte nut; verzekeringen;

Bepalen, meten en evalueren van kosten en opbrengsten van veiligheid; waarde van gezondheid; tijdsverschillen en verdisconteren; Prikkels voor preventie en veiligheid;

impact verzekeringen.