I-Internet of Things: Distributed Embedded Software

Studiegidsnr:2298FTIIOT
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:120
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Hellinckx
Eric Paillet
Thomas Huybrechts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In Distributed Computing leert de student een heterogeen gedistribueerd systeem op te bouwen rekening houdend met de constraints van de betrokken devices. Het vak omvat het opzetten van een cloud omgeving, het schrijven van cloud software, het opzetten van real-time gedistribueerde embedded omgeving, het schrijven van real-time gedistribueerde software en de integratie van deze embedded gedistributeerde software en de cloud software in een heterogene gedistribueerde omgeving.