Profileringsvak met praktijkoefeningen: Onderwijskundig ontwerpen

Studiegidsnr:2300ASEOKO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende componenten wat inhouden betreft:

- overzicht van designmodellen;

- overzicht van leer- en instructiemodellen;

- overzicht van inhoudstypes;

- overzicht van evaluatievormen.

Als omvattend kader wordt Educational Engineering stapsgewijs aangebracht. Elke les wordt een casus besproken en een groepopdracht meegegeven.