Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Profileringsvak met praktijkoefeningen: STEM

Studiegidsnr:2300ASESTE
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Annie Pinxten
Ellen Vandervieren
Leen Goovaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende topics komen aan bod:

- Motivatie voor en eigenheid/kenmerken van geïntegreerd STEM-onderwijs

- Geïntegreerd STEM-onderwijs in internationaal perspectief: uitdagingen en mogelijkheden

- STEM-kader voor het Vlaamse Onderwijs, met inbegrip van het STEM-reflectie-instrument

- Plaats van geïntegreerd STEM-onderwijs in het Vlaams onderwijs

- Documentatiebronnen en leermiddelen voor geïntegreerd STEM-onderwijs

- Aandachtspunten bij organisatie en implementatie van geïntegreerd STEM-onderwijs op schoolniveau

- Specifieke doelstellingen van (geïntegreerd) STEM-onderwijs en samenhang met de doelstellingen van de afzonderlijke schoolvakken

- Principes waarop STEM-leeromgevingen gebaseerd zijn

- Didactische (activerende) werkvormen in geïntegreerd STEM-onderwijs

- Evaluatie gericht op geïntegreerd STEM-onderwijs

 

Praktisch luik:

Binnen dit luik komt het trainen van vaardigheden en attitudes voor het uitvoeren van de taken van een STEM-leraar aan bod:

- Het formuleren van doelstellingen voor geïntegreerd STEM-onderwijs

- Het in multi-disciplinaire teams uitwerken van een project/lessenreeks voor geïntegreerd STEM-onderwijs

- Het efficiënt inzetten van de verschillende didactische werkvormen en onderwijsleermiddelen / media in geïntegreerd STEM-onderwijs

- Het inzetten van strategieën voor efficiënt conceptueel leren

- Hanteren van evaluatie-instrumenten voor geïntegreerd STEM-onderwijs

- Reflecteren over en integreren van vakdidactisch onderzoek in geïntegreerd STEM-onderwijs