Population, family and the life course (state-of-the-art)

Studiegidsnr:2300PSWBGI
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dimitri Mortelmans
Jonas Wood
Layla Van den Berg

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee delen, waarvan één onderdeel in afstandsonderwijs.

De hoorcolleges worden afwisseled gegevens door prof. dr. Dimitri Mortelmans en prof. dr. Karel Neels en omvatten volgende thema's:
1. Levensloop: Levenlooptheorieën en modellen (Mortelmans)
2. Fertiliteit: Gezinsbeleid en fertiliteit (Neels)
3. Relaties I: Relatiediversiteit, gezinsvorming (Mortelmans)
4. Migranten: Migratiestromen in Europa en daarbuiten (Neels)
5. Relaties II: Relatieontbinding (Mortelmans)
6. Bevolkingsbeleid (Neels)
 
Het deel in afstandsonderwijs bestaat uit een tweewekelijkse opdracht waarbij de studenten enkele wetenschappelijk artikelen lezen (NL-EN) en hier een opdracht over maken in Blackboard.