Toegepaste multivariate analyse

Studiegidsnr:2300PSWMVA
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dimitri Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste deel wordt de basis van structurele vergelijkingsmodellen aangereikt. Voortbouwend op padanalyse en factoranalyse wordt het meetmodel (confirmatorische factoranalyse) behandeld en vervolgens het standaard structureel model (structurele vergelijkingsmodellen).

Het tweede deel vormt een inleiding in multilevelanalyse. Vertrekkende van multiple regressie uit Statistiek II, wordt het regressiemodel stap voor stap uitgebreid zodat de studenten in staat zijn om null random intercept, random intercept en fully random multilevelmodellen te schatten.

Een derde en laatste deel introduceert de basisbeginselen van longitudinale analyse. Na kort stil te staan bij de rol van tijd en tijdsmeting in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, wordt een korte inleiding gegeven in de drie basistradities van longitudinale analyse. Bij elk van deze drie tradities wordt aansluiting gezocht bij een eerder behandelde techniek (in Statistiek II of in het vak zelf).

De studenten werken op bestaande datasets en gebruiken SAS in hun programmeerwerk. Een inleiding tot het gebruik van SAS wordt bij de aanvang van de cursus voorzien.