Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Inequality and social exclusion (state-of-the-art)

Studiegidsnr:2300PSWUON
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bea Cantillon
Stijn Oosterlynck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

SOTA 1 - Inleiding : conceptueel kader

Prof. Dr. Stijn Oosterlynck

 

SOTA 2 - Ongelijkheid en armoede: de drijvende krachten achter veranderingen

Prof. Dr. Bea Cantillon

 

SOTA 3 - Armoede en ongelijkheid meten: ongelijkheidsmaten, referentiegroepen en armoedelijnen

Prof. Dr. Tim Goedemé

 

SOTA 4 - Stedelijke armoede: tussen economische competitiviteit en sociale cohesie

Prof. Dr. Stijn Oosterlynck

 

SOTA 5 - De samenhang tussen stratificatie en armoede: wat te denken van de meritocratische samenleving?

Prof. Dr. Bea Cantillon

 

SOTA 6 - Ongelijkheden aan de top

Gerlinde Verbist

 

SOTA 7 - De structuren van het dagelijkse leven van de armen

Prof. Dr. Stijn Oosterlynck

 

SOTA 8 - Colloquium Vlaams Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting