Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Sociologie van gezondheid en welzijn (state-of-the-art)

Studiegidsnr:2300PSWZWE
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Edwin Wouters
Sarah Van de Velde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De lessen worden rond de volgende thema's ingepland:

  • Basis principes van de Sociologie van Gezondheid en Welzijn
  • De definiëring van welzijn 
  • Gezondheidsbeleid in de wereld
  • De sociologische studie van chronische ziekten en handicap
  • Werk-gerelateerde stress
  • Medicalisering
  • Gezondheidssystemen
  • Dokter-patiënt relatie