Bewijsrecht

Studiegidsnr:2300RECBEW
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Beatrix Vanlerberghe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak worden vooreerst de algemene begrippen en beginselen van het burgerlijk bewijsrecht toegelicht en afgezet tegen het bewijs in strafzaken en het bewijs in ondernemngszaken. Daarbij worden ondermeer het gereglementeerd karakter van het burgerlijk bewijsrecht, het recht op bewijs en de regels inzake de geoorloofdheid van het bewijs besproken.  Vervolgens komen de regels inzake de bewijslast aanbod. Daarna worden de bewijsmiddelen van het burgerlijk recht en het ondermemingsrecht besproken, waarbij de aandacht ook gaat naar de bewijsvoering en de regels die in dit verband door het gerechtelijk wetboek zijn voorgeschreven. Tenslotte worden een aantal bewijsprocédés zoals de overlegging van stukken en het deskundigenonderzoek besproken.