Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Boekhoudrecht en financiƫle analyse

Studiegidsnr:2300RECBFA
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Linda Brosens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens dit opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op de regels van het Belgisch boekhoudrecht en wordt de wisselwerking met het fiscaal recht weergegeven waar relevant. De focus ligt daarbij op de algemene principes van het boekhoudrecht en de primauteit van het boekhoudrecht op het fiscaal recht.


Tijdens gastcolleges wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van het boekhoudrecht. Deze gastcolleges betreffen (1) de rol van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en (2) inleiding international financial reporting standards (IFRS) en een vergelijking ervan met de Belgische boekhoudregels.