Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Douane en accijnzen

Studiegidsnr:2300RECDEA
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eric Van Dooren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Inleiding
2. Materieel douanerecht
   2.1. Grondslag van douanerechten
- Douanetarief
- Oorsprong van goederen
- Douanewaarde
   2.2. Douaneregelingen
   2.3. Douaneschuld
3. Materieel accijnsrecht
   3.1. Definiëring
   3.2. Regeling communautaire accijnsgoederen
   3.3. Accijnsschuld
4. Procedureel douane- en accijnsrecht
   4.1. Taxatie
   4.2. Geschillen
   4.3. Invorderingen