Douane en accijnzen

Studiegidsnr:2300RECDEA
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eric Van Dooren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Inleiding
2. Materieel douanerecht
   2.1. Grondslag van douanerechten
- Douanetarief
- Oorsprong van goederen
- Douanewaarde
   2.2. Douaneregelingen
   2.3. Douaneschuld
3. Materieel accijnsrecht
   3.1. Definiëring
   3.2. Regeling communautaire accijnsgoederen
   3.3. Accijnsschuld
4. Procedureel douane- en accijnsrecht
   4.1. Taxatie
   4.2. Geschillen
   4.3. Invorderingen