Fiscale aspecten van herstructurering

Studiegidsnr:2300RECFAH
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Van de Vijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit vier onderdelen: (1) fusie, (2) (partiële) splitsing, (3) inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak en (4) emigratie en immigratie van vennootschappen.

De theorie wordt besproken aan de hand van casussen.