Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Fiscale aspecten van patrimoniumbeheer

Studiegidsnr:2300RECFAP
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nicole Plets

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel beoogt een transversale aanpak (inkomstenbelastingen, btw, registratierechten, erfbelasting/successierechten, lokale belastingen) inzake het beheer van particuliere vermogens of non-profitvermogens (bijv. vzw’s, stichtingen). Hieronder worden zowel aspecten van het verwerven, houden en vervreemden van (onderdelen van het) roerend als onroerend vermogen begrepen.

Meer bepaald worden fiscale aspecten van vermogensbeheer uitgediept die in andere opleidingsonderdelen slechts in grote lijnen worden besproken.

Voor de specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op gastsprekers-experten uit de vastgoed- en beleggingspraktijk.