Fiscaal strafrecht

Studiegidsnr:2300RECFSR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Van de Vijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit drie delen.

In een eerste deel wordt een overzicht gegeven van de materiele voorschriften uit het fiscaal strafrecht (met een focus op de inkomstenbelastingen), aangevuld met een aantal voorschriften uit het gemeenrechtelijk algemeen en bijzonder strafrecht die relevant zijn in de materie van de belastingfraude.

In een tweede deel worden de fundamentele grondrechten zoals bevestigd in de Grondwet en de internationale verdragen, van de belastingplichtige besproken (bv. recht op eerlijk proces, ne bis in idem, recht op privacy). 

In een laatste deel wordt ingegaan op belastingethiek. De ethische dimensie van het gedrag van de belastingplichtige, de belastingadviseur en de overheid komt daarbij aan bod.
 

Tijdens gastcolleges wordt het fiscale strafdossier in de praktijk belicht, zowel vanuit het oogpunt van de parketmagistraat als vanuit het oogpunt van de advocaat.