Maritiem recht

Studiegidsnr:2300RECMAR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ralph De Wit

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Ongeveer 90% van de wereldwijde handel wordt over zee vervoerd. Zeevervoer is veruit de meest kostenefficiënte methode om grondstoffen en afgewerkte producten doorheen de wereld te transporteren. Zeevervoer kan bogen op een heel oude juridische traditie, die ervoor heeft gezorgd dat het zeerecht zich heeft ontwikkeld tot een rechtstak, die wordt gekenmerkt door een grote mate van autonomie en specificiteit, waarin concepten en oplossingen worden gebruikt, die vaak erg verschillen van de standaard juridische benadering en die zelfs voor een ervaren jurist met een algemene vorming zeer verrassend kunnen zijn. Het maritiem recht is daardoor geëvolueerd tot een complexe rechtstak, waarin zeer diverse materies worden geregeld, waarvan het enige gemeenschappelijke element erin bestaat dat zij, op een of andere manier, betrekking hebben op het gebruik van zeeschepen. Bij het zeerecht zijn vele actoren betrokken: scheepseigenaars, operatoren, ladingeigenaars, banken, verzekeraars, havenoverheden, staatsregisters, enz. Maritiem recht is een fascinerende mengeling van handelsrecht, milieurecht, privaatrecht en publiekrecht, nationaal en internationaal recht, enz.

België heeft een belangrijke traditie in deze rechtstak. De Belgische handelsvloot is groot, in 2012 bekleedde België de 30ste plaats op de lijst van vlaggenstaten (bron: Clarksons Research). In haar verslag van 2014 over de scheepvaart schreef UNCTAD: “Belgium, Canada, Greece, Hong Kong (China), Italy, Norway and Saudi Arabia, on the other hand, are more important “real” shipowners as compared to their market share under beneficial ownership location. These economies have often been historically the home of important shipowning interests, yet owners have found it at times in their interest to move their operations abroad”. België heeft 3 grote zeehavens. Overzeese handel is van vitaal belang voor de Belgische economie. Er zijn dus meer dan voldoende redenen om aandacht te besteden aan het Belgische zeerecht.

In de cursus krijgen de studenten een algemeen (uit de aard van de zaak, en gezien het aantal contacturen, beperkt) overzicht van klassieke onderwerpen uit het maritiem recht en aanverwante materies:

Maritieme verkopen en Incoterms
Documentair krediet (UCP 600)
Statuut van zeeschepen, zakelijke rechten op schepen, publiciteit
Registratie van zeeschepen
Scheepseigenaars, aansprakelijkheid, algemene beperking van aansprakelijkheid
Statuut van de kapitein, aansprakelijkheid
Goederenvervoer over zee, cognossement, Regels van Den Haag – Visby (artikel 91 Zeewet)
Bevrachtingsovereenkomst (charterparty)
Averij-grosse
Maritieme verzekeringen, P&I Clubs
Aanvaring
Hulp en berging
Scheepsagent
Commissionair-expediteur
Goederenbehandelaar
Verjaring
Bewarend beslag op zeeschepen