Gezondheidsrecht

Studiegidsnr:2300RECMED
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Thierry Vansweevelt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak medisch recht houdt het onderzoek in van de algemeen maatschappelijke en meer in het bijzonder de juridische implicaties/consequenties van het ondergaan/beoefenen van praktijken in de gezondheidszorg. In het kader daarvan maakt de juridische organisatie van de beoefening van gezondheidszorgberoepen deel uit van het vak.

Volgende onderwerpen komen o.m. aan bod:

- wettelijke organisatie
- orde van geneesheren
- honorarium
- toestemming patiënt
- beroepsgeheim
- patiëntendossier
- aansprakelijkheid arts en ziekenhuis
- rechtsverhoudingen en organen in ziekenhuisverband
- beginnend leven
- minderjarige en geesteszieke patiënten
- eindigend leven
- geneesmiddelen en drugs, enz.