Schade en schadeloosstelling

Studiegidsnr:2300RECMMS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Nils Broeckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel beoogt de studenten vertrouwd te maken met de wijze waarop schade in de praktijk wordt begroot met het oog op schadeloosstelling.

Eerst worden de begrippen schade en schadeloosstelling besproken, alsook de principes die hieromtrent in de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer werden ontwikkeld.

Vervolgens wordt toegespitst op de eigenlijke evaluatie of begroting van menselijke schade, waarbij ook het hanteren van de indicatieve tabel en het omgaan met deskundigenverslagen aan bod komen. De uiteenzetting zal telkens gebeuren aan de hand van concrete voorbeelden.

Ten slotte wordt ook stilgestaan bij de samenloop tussen het aansprakelijkheidsrecht en andere vergoedingsstelsels, met name in het sociale zekerheidsrecht.