Maritiem- en transportverzekeringsrecht

Studiegidsnr:2300RECMTV
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kristiaan Bernauw

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Achtereenvolgens worden behandeld:

  • De bronnen van de reglementering;
  • Het transportverzekeringswezen (inrichting, werking, betrokken (tussen)personen);
  • De indeling der transportverzekeringen (cargo, casco, aansprakelijkheid);
  • De zeeverzekering - in België (zeeverzekeringswet, goederenverzekeringspolis van Antwerpen en Antwerpse zeeverzekeringspolis) - in Groot-Brittannië (Marine Insurance Act en Institute Clauses); organisatie en werking van P& I Clubs, van Lloyds of London.
  • De verzekering van de binnenscheepvaart - in België en in Nederland;
  • De verzekering van het wegvervoer (CMR-polis);
  • De luchtvaartverzekering;
  • De verzekering van het spoorvervoer.