Recht m.b.t. gedecentraliseerde besturen

Studiegidsnr:2300RECRGB
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Cathy Berx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel worden de historische ontwikkeling, bestuurskundige resp. politieke rol en het recht van gedecentrailseerde besturen in ons land  en meer in het bijzonder het Vlaams Gewest aandachtig doorgelicht. Zowel het concept, als de werking en de regelgeving worden bestudeerd. Daarbij wordt selectief want functioneel aandacht besteed aan rechtsvergelijking.