Strafrechtelijk sanctierecht

Studiegidsnr:2300RECSSR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joƫlle Rozie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus heeft tot doel de verschillende sanctievormen te bestuderen. Enerzijds wordt het nationaal en internationaal kader toegelicht en anderzijds worden er penologische inzichten aangebracht. Zowel de zuivere strafrechtelijke sancties (vrijheidsberovende straffen, patrimoniale sancties, alternatieven) worden hierbij bestudeerd als het grensgebied tussen de straffen en de niet-strafrechtelijke sancties. Er zullen verder straftoemetingsvraagstukken aan bod komen. Verder wordt er aandacht besteed aan de uitvoering van de sancties en de juridische en praktische problemen die eruit voortvloeien. Indien de omvang van de groep het toelaat, zal een gevangenisbezoek georganiseerd worden.