Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Stad en Milieu: service learning trajectory

Studiegidsnr:2301FSWGRM
Vakgebied:Sociale wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ilse Loots
Stijn Oosterlynck
Frederic Vandermoere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het service learning trajectory gaat over de relatie tussen slimme steden, burgers, en citizen science. Het gaat in op de volgende vraag: Wat is het potentieel van citizen science om verschillende (en meer actieve) rollen van burgers in data-gedreven stedelijk bestuur te verkennen?