Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Lab familiedynamieken

Studiegidsnr:2301FSWLFD
Vakgebied:Sociale wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dimitri Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Gezinnen wijzigen aan een nooit geziene snelheid. De traditionele gender verhoudingen en gezinspatronentransfomeren in nieuwe vormen. De familiesociologie volgt deze ontwikkelingen op door gebruik te maken van longitudinale patronen in familietrajecten of door in de diepte inzichten te verwerven door middel van kwalitatieve (multi-actor) interviews bij gezinnen.

Het Lab Failiedynamieken biedt studenten een kwalitatief onderzoekslaboratorium in het brede domein van de familiesociologie en de sociologie van de levensloop. De focus ligt op de kwalitatieve onderzoeksmethodologie om gezinnen te bestuderen (het onderwerp wordt elk jaar opnieuw bepaald).

Studenten voeren een Grounded Theory analyse uit op een bestande database met interveiws met gezinnen (of gezinsleden). Studenten voeren codeer oefeningen uit op de data in NVivo en werken naar een axiale en selectieve codering op een voorafbepaald thema waarbinnen zij zelf een onderzoeksvraag uitwerken.