Masterproef

Studiegidsnr:2301MDOMPM
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:15
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ilse Loots
Johannes Teuchies
Jessica Bots

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De masterproef Milieuwetenschap is  een individueel, interdisciplinair eindwerk. Hierin wordt interdisciplinariteit gezien als ‘bruggen bouwen vanuit de eigen discipline’. Interdisciplinariteit van het onderzoeksthema is een noodzakelijke voorwaarde. Je toont aan dat je het vraagstuk zowel maatschappelijk als wetenschappelijk kan kaderen én dat je bruggen kan bouwen naar andere disciplines.

Je zoekt zelf naar een onderwerp en een promotor.Je kan hiervoor een volledig eigen voorstel doen of je laten inspireren door de opgelijste onderzoeksthema’s van de potentiële promotoren (beschikbaar via BlackBoard).