Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

I-Elektrotechnische systemen

Studiegidsnr:2302FTIETS
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrik Cools
Frank Haemels
Augustinus De Winter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Hoorcollege

Deel regeltechniek

 •    Regelkringen  
 •    Regelstrategieën
 •    Digitale regeltechniek
 •    Fuzzy logic, state space control

Deel vermogenelektronica

 •    Halfgeleiderschakelaars
 •    Schakelen van inductieve lasten
 •    Elektronische vermogenomvormers

Deel aandrijftechnieken

 •    Mechanica: massatraagheidsmoment, bewegingsvergelijking, momenten
 •    Eén-, twee en vierkwadrantenwerking
 •    Transferfuncties en regelaars
 •    Regeling van gelijkstroommotoren, universeelmotor en inductiemotoren met inbegrip van vectorcontrole
 •    Borstelloze motoren

Practicum

 •    Rendement en koppelbepaling bij een asynchrone motor
 •    Configuratie gelijkstroomsturing
 •    Configuratie frequentieomvormer
 •    Motorsturing vanuit PLC
 •    Servosturing