I-Elektrotechnische systemen

Studiegidsnr:2302FTIETS
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stijn Derammelaere
Augustinus De Winter
Patrik Cools

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Hoorcollege

Deel regeltechniek

 •    Regelkringen  
 •    Ontwerp van regelaars in tijds- en frequentiedomein
 •    Praktische implementatie van regelaars
 •    Geavanceerde regelaloritmes zoals toestandsregelaars

Deel vermogenelektronica

 •    Halfgeleiderschakelaars
 •    Schakelen van inductieve lasten
 •    Elektronische vermogenomvormers

Deel aandrijftechnieken

 •    Mechanische aspecten
 •    Elektrische motortechnologieën
 •    Vierkwadrantenwerking
 •    Koppelregelalgoritmes
 •    Positieregelalgoritmes

Practicum

 •    Rendement en koppelbepaling bij een asynchrone motor
 •    Configuratie gelijkstroomsturing
 •    Configuratie frequentieomvormer
 •    Motorsturing vanuit PLC
 •    Servosturing