I-Mechanische systemen

Studiegidsnr:2303FTIMSY
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gunther Steenackers
Eric Lenssen
Steve Vanlanduit
Jan Verstockt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de practica CAE komen zowel structurele analyses,  stromingsanalyses (CFD) als thermische analyses aan bod. Met behulp van eindige elemententechnieken worden bestudeerd: lineair statisch bepaalde problemen, contactsituaties, trillingen, vermoeiingsproblemen, … Er wordt ook aandacht besteed aan mapping, waarbij resultaten van voorgaande analyses als invoer gebruikt worden bij bijvoorbeeld een spannings- of een vervormingsanalyse. In een derde deel komen kinematische en dynamische simulaties aan bod om zo te komen tot een Mechanical Event Simulation.

Tijdens de hoorcolleges machinebouw komen verschillende onderwerpen aangaande dimensionering, controle en selectie van machineonderdelen aan bod:
Wentellagers en -lageringen, glijlagers, riemenoverbrengingen en tandwieloverbrengingen.     


Tijdens de oefeningen wordt de nadruk gelegd op de toepassing van de theorie aan de hand van problemen zoals ze in praktijk voorkomen.