I-Energiesystemen

Studiegidsnr:2304FTIESY
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inleiding: 
- begrippen zoals primaire en secundaire energie
- overzicht van de meeste energieprocessen
onder de vorm van een Sankeydiagram geeft begrippen als warmterecuperatie en vrije koeling meer betekenis, zodat deze processen en hun combinaties  gemakkelijker te evalueren zijn op het vlak van de primaire energiebehoefte. 

Stoom voor thermische toepassingen: ketelhuis, distributiesysteem, stoomverbruikers en condensaatretour.

Stoom voor de opwekking van arbeid: stoomturbines en rankineproces (thermodynamische optimalisatie en warmtekrachtkoppeling). 

Koeltechniek: passieve koeling (drycoolers, koeltorens en hybride systemen: nat/droog, passief/actief) en actieve koeling (vooral compressiekoeling, ook meertrapskoeling, directe en indirecte koeling).

Werkcolleges: 
Systemen optimaliseren met excel (toegepast voor rankine) en EES (toegepast voor koeltechiek).
Randvoorwaarden kunnen inschatten.
Beoordeling van resultaten.