I-Dynamica van mechanische systemen

Studiegidsnr:2305FTIDMS
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steve Vanlanduit
Jean-Pierre Smet
Navid Hasheminejad

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de hoorcolleges komen volgende topics aan bod: buig- en torsiekritische snelheden, praktische toepassing van discrete Fourier transformaties, basis van fast Fourier transformaties, trillingsanalyse door middel van shaker en hamer opstelling, trillingsanalyse voor predictief onderhoud, akoestische isolatie en absorptie, statische en dynamische onbalans.
Tijdens de labozittingen krijgt de aangereikte theorie van de hoorcolleges een praktische invulling: berekenen, analyseren en meten van trillingen, meting en correctie van een dynamische onbalans, akoestiek.