II-Duurzame materiaalkeuze

Studiegidsnr:2310FTIMEM
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jean-Pierre Smet
Gunther Steenackers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Corrosie    Begrippen zoals reductiepotentialen, evenwichtspotentialen, corrosiepotentialen, corrosiestroomdichtheden en corrosiesnelheden worden uitgelegd.                                                                                             
Corrosie   Verschillende corrosievormen
Corrosie  Maatregelen tegen corrosie zoals materiaalkeuze, kathodische bescherming, anodische bescherming….
Laboproef: meetmethode om op elektrochemische manier de corrosiesnelheid te bepalen in specifieke omstandigheden 
Materialenleer   Staallegeringen: gereedschapsstalen, roestvast stalen…
Materialenleer   Keramische materialen: structuur, eigenschappen,  toepassingen en verwerkingstechnieken
Materiaalselectiepakket CES 
Lastechniek  lassen van roestvaste stalen
Lastechniek  lassen van aluminium
Lastechniek   speciale lasprocessen