Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

II-Productietechnieken

Studiegidsnr:2311FTIMEM
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:48
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Emiel Billiet
Jean-Pierre Smet
Walter Janssens
Daniël Keersmaekers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Labo CNC: in een eerste deel worden alle functies van een CNC draai- of freesbank besproken. In het tweede deel programmeren de studenten een zelf ontworpen werkstuk, editeren en simuleren hun programma en produceren tenslotte het werkstuk.
Labo hydraulica: na het opstellen van hydraulische schakelingen worden via druk- en debietmetingen karakteristieken opgesteld van pompen, veiligheidskleppen en smoorventielen.
Labo CMM: de studenten maken zich de basisbewerkingen van de 3-dimensionale meetmachine eigen. Daarna volgt de interpretatie van meetresultaten met nominale maten en vorm- en plaatstoleranties.
CAM-labo: Met NX-CAD-CAE-software: Aanleren en uitvoeren van verspaningssimulaties (bewerkingsmethode, -volgorde, snijgereedschappen, snijparameters, genereren van een ‘toolpath’, …bv. bij frees-, en boorbewerkingen).
-Met een op maat geprogrammeerde post processor wordt een 'post-process file' gegenereerd, waarmee reële onderdelen  op de CNC-machines gefabriceerd worden.
-Initiatie “mold design”: ontwerp van een volledige gietmachine : matrijzen, uitstoters, vloeikanalen, koelkanalen,...
-De basisprincipes van een 3D-printer worden verklaard en gedemonstreerd, eventueel wordt ook eigen creatie geprint.
Hydraulica: alle basiselementen van een hydraulisch schema worden besproken.
Hydraulica: berekeningsmethoden voor druk, debiet en vermogen worden aangereikt.