II-Industriële netwerken en Industrial Engineering

Studiegidsnr:2313FTIMAU
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dominique Daens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Industriële Netwerken: In deze cursus worden Profibus DP, industrieel ethernet TCP/IP en PROFINET toegepast op een S7 PLC-systeem. De student zal de gelegenheid  krijgen om de verschillende netwerksystemen in een Siemens S7-omgeving praktisch te configureren en uit te testen.


Industrial Engineering: In de industrie is het collecteren van productiedata uit besturingssystemen momenteel zeer belangrijk. De voornaamste reden hiervoor is het opzetten van een MES (Manufacturing Execution System). Het doel van MES kan enerzijds zijn de mogelijkheid hebben om de Overall Equipment Effectiveness (OEE) van een productie-eenheid te kunnen bepalen of anderzijds over een tracking en tracing systeem te kunnen beschikken. In dit opleidingsonderdeel wordt in een korte tijdspanne uitgelegd hoe met behulp van de open industriële communicatie architectuur OPC een informatiestroom kan opgezet worden tussen PLC’s en Microsoft tools zoals .Net, Visual Basic, Excel, Access en ander programmeeromgevingen zoals LabVIEW enz.


De basis principes van Profibus DP en de situering in het zeven lagen communicatiemodel van OSI
De basis principes ethernet TCP/IP en de situering in het zeven lagen communicatiemodel van OSI
De basis principes van PROFINET en de situering in het zeven lagen communicatiemodel van OSI
De verschillende functieblokken nodig voor de TCP/IP en ISO communicatie zullen uitvoerig toegelicht worden.


Toepassingen zoals het koppelen van PLC’s S7 onderling en PLC’s S7  koppelen aan in- en uitgangstoestellen van andere leveranciers op basis van de hogervermelde standaardprotocols komen uitvoerig aan bod.


Voor het deel Industrial Engineering krijgt de student enkele uitgewerkte voorbeelden met programmacode ter beschikking. Aan de hand van deze voorbeelden mag de student zelf een toepassing bedenken om een elementaire informatiestroom tussen PLC-hardware en een softwareplatform voor de rapportering en procesvisualisatie op te zetten. De keuze van hardware (PLC) en softwareplatforms mag volledig vrij door de student gekozen worden. Hij kan alleen of in groep hieraan werken.