I-Energiemanagement

Studiegidsnr:2316FTIENM
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Van de Paer
Ivan Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Regelprincipes en gebouwbeheersystemen in de HVAC

1.  Algoritme voor PI- en PID-regelaars met heating-sequentie, cooling-sequentie, of met verscheidene sequenties voor heating en cooling

2. Temperatuurregelconcepten: ruimtetemperatuurregeling, inblaasluchttemperatuurregeling en ruimte- inblaasluchttemperatuur cascaderegeling

3. Regelconcepten voor debiet en drukregeling; zowel luchtzijdig als waterzijdig. Met inbegrip sturen van pompen, regelventielen, ventilatoren en VAV-boxen.

4. Vochtregeling

5. Vraaggestuurde ventilatie op basis van C02 concentratie 

6. Regelconcepten voor stooklijn en ketelsturing.

7. Tunen van regelaars en inzicht in proceseigenschappen en processimmulatie

8. Kennis van actuatoren