II-Duurzame elektriciteit

Studiegidsnr:2320FTIDEL
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Raf Catthoor
Ivan Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Vermogenelektronica: gelijkrichters, invertortechnologie, DC-DC omvormers, draadloze energieoverdracht

Duurzame elektriciteitsproductie: 

  • Fotovoltaïsche energie
  • Windenergie

Elektrische energieopslag in batterijen, supercapaciteiten, vliegwiel, en no-break systemen.

Verlichting  

Hoogspanningsnetten, eilandbedrijf, microgrids, onderhoud van netten.

Smart grids, slimme meters