I-Energieprestatie van gebouwen

Studiegidsnr:2321FTIEPG
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ivan Verhaert
Stijn Verbeke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

EPB: voorkennis bouwfysica (begeleide zelfstudie)      

De problematiek van WARMTE, VOCHT en VENTILATIE in gebouwen wordt behandeld.
Kennis van het warmtetransport door een gebouwschil en van de verschillende vormen van ventilatie laat toe bouwdelen, bouwknopen en ventilatiesystemen gepast in te voeren in de EPB. 
Het vochtgedrag van gebouwen wordt beschreven aan de hand van oppervlakte‐ en inwendige condensatie.    

 EPB: theoretische achtergrond                                                  

Het ontstaan en maatschappelijke belang van de Europese Energy Performance of Buildings Directive wordt besproken. Er wordt dieper ingezoomd op de Vlaamse implementatie, in het bijzonder de Vlaamse EPB-regelgeving  (energieprestatie en binnenklimaat) voor nieuwbouw.
De begrippen energiebalans, netto-energiebehoefte, E-peil,... worden theoretisch onderbouwd. De studenten verwerven inzicht in de rekenmethodes EPW en EPU, en kunnen de verschillen met de werkelijke gebouwprestaties duiden. Ook worden verschillen en overeenkomsten met andere methodieken zoals  EPC, PHP en dynamische gebouwsimulaties geduid.     

EPB: EPB-software                                                                          

De EPB-regelgeving voor nieuwbouwwoningen wordt toegepast in een groepswerk. Voor een ééngezinswoning wordt het energieprestatiepeil (E‐peil), K‐peil en hygiënische ventilatie berekend volgens de gegevens uit het lastenboek. Vervolgens worden diverse maatregelenpakketten uitgewerkt om de prestaties van het gebouw te verbeteren.