I-Offshore Energie

Studiegidsnr:2322FTIOSE
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stefaan Ides
Steve Vanlanduit

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Offshore energiesystemen:
* typologie
* performantie

De offshore omgeving:
* Golven
* Windbelasting
* Getijden
* Stromingen
* Zeebodem en erosie

Inleiding maritieme technologie:
* Basisbegrippen hydrostatica
* Scheepvaart en scheepvaartweg
* Onderzoeksmethodes voor de maritieme omgeving

Offshore energie management:
* Stakeholders
* Contractuele aspecten

Bedrijfsbezoek (offshore windpark, getijdencentrale)