II-Duurzame warmte

Studiegidsnr:2324FTIDWA
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:56
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ivan Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Duurzame warmtesystemen voor gebouwen en bedrijven:

  • Sanitair warm water: ontwerp en dimensionering van productie en distributie, gangbare en toekomstgerichte systemen.
  • Duurzame warmteproductie: prestaties van compressie- en absorptiewarmtepompen, warmtekrachtkoppeling met motoren, brandstofcellen, ... 
  • Warmte-opslag: buffertanks, boorgat-energie-opslag, koude-warmteopslag en phase-change materials.
  • Warmtenetten
  • Hydronische en regeltechnische inpassing van hybride warmtenetten: productie, opslag en afgifte (simulatiegebaseerd ontwerpen)
  • Regelprincipes en gebouwbeheersystemen in de HVAC