II-Ontwerp van offshore energie constructies

Studiegidsnr:2325FTIOEC
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steve Vanlanduit
Gunther Steenackers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Offshore equipment typologie
  • Materialen en fabricage
  • Corrosie
  • Construeerbaarheid
  • Structureel ontwerp van offshore constructies
  • Ontwerpproject in team