Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Beleidspraktijk

Studiegidsnr:2350FSWBEP
Vakgebied:Sociaal werk
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Raeymaeckers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 In dit opleidingsonderdeel staat beleidspraktijk en beleidsbeïnvloeding centraal. Meer specifiek gaan we in op de interactie tussen beleid op diverse niveaus (organisationeel, lokaal, regionaal en federaal) en de sociaal werker. We gaan eerst in op diverse betekenissen van sociale rechtvaardigheid waarbij het werk van Nussbaum en Nancy Fraser cenraal staat. We bekijken daarna de betekenis van beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging, advocacy en bemiddeling. We bekijken verder diverse strategieën van beleidsbeïnvloeding. Tijdens de colleges worden voorbeelden vanuit het werkveld behandeld en getoetst met zowel de theoretische literatuur en het empirische onderzoek ter zake. We hebben hiervoor aandacht voor het perspectief van sociaal werk, middenveld, beleidsactoren en doelgroep.