Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Beleidsvorming

Studiegidsnr:2350PSWBVO
Vakgebied:Sociaal werk
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Edwin Wouters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Beleidsvorming heeft tot doel de studenten de nodige methodologische inzichten en tools aan te reiken die nodig zijn bij het analyseren van overheidsbeleid. In een eerste deel maken de studenten kennis met de belangrijkste hedendaagse theoretische perspectieven op de politieke besluitvorming. In het tweede deel leren de studenten een eenvoudig analysekader dat hen helpt inzicht te verschaffen in de processen van de beleidsvorming. Ze passen dit instrument in deel 3 zelf toe in een eigen onderzoek naar de implementatie van het Vlaamse beleidsplan in de welzijnssector. De link met maatschappelijke realiteit wordt verzorgd door een tweetal gastcolleges door experten uit het veld.